Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ПОЧИЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈE СПОМЕНИКА У САРАОРЦИМА - 28.04.2016.
Spomenik palim u i ratu (1)

Ових дана у организацији Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево почињу радови на санацији Споменика изгинулим и умрлим борцима у ратовима 1912-1920. варошице Сараорци.

Почетком ове године Регионални завод је са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије потписао уговор о финансирању радова, а затим је након припреме тендерске документације расписао јавну набавку број ЈНМВ 1.3.2/2016  која је објављена на Порталу јавних набавки.

Према унапред дефинисаном критеријуму за оцењивање (најнижа понуђена цена) изабран је извођач радова „Тасић Митре“ Д.О.О. из Смедерева са којим је Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево склопио уговор 26.4.2016. године, који можете погледати овде http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1083397&idp=1041740&vz=2

Вредност радова је 920.480,00 динара без ПДВ-а, односно 1.104.576,00 динара са ПДВ-ом.

Рок за завршетак радова је 45 радних дана.

28.4.2016.

Spomenik palim u i ratu (2) 1461841692 Spomenik palim u i ratu (3).jpg 1461841693