Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ПОЧИЊУ РАДОВИ НА ОБНОВИ КУЛЕ 9 СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ - 28.08.2017.
Kula 9   radovi u 2017

Радови на обнови куле 9 Смедеревске тврђаве, који се изводе на основу „Реализације Главног пројекта обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве- наставак извођења конзерваторско-рестаураторских радова - обнова Куле 9“ почели су потписивањем уговора са Привредним друштвом за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ д.о.о. као носиоцем посла и Привредним друштвом „Бајица“ д.о.о. као чланом групе у понедељак 28.8.2017. године.

Јавна набавка радова за коју се спроводи отворени поступак, објављена је на Порталу јавних набавки 4.7.2017. године, а рок за отварање понуда био је 4.8.2017. године. Комисија Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево констатовала је да су пристигле три понуде, од којих је према унапред дефинисаном критеријуму „најнижа понуђена цена“ заједничка понуда Привредног друштва за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ д.о.о. и Привредног друштва „Бајица“ д.о.о. оцењена као најповољнија. Одлука о додели уговора донета је 8.8.2017. године и постала је коначна, с обзиром на то да у законском року није уложен захтев за заштиту права понуђача.

Уговорена вредност радова износи 7.720.900,00 динара без ПДВ-а, односно 9.265.080,00 динара са ПДВ-ом, а рок за завршетак радова је 75 радних дана.

Финансијска средства за санацију куле 9 Смедеревске тврђаве Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је обезбедио на конкурсу Министарства културе РС за финансирање или суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2017. години.

28.8.2017.