Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ПОЧИЊУ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ СПОМЕНИКА ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ У РАТУ 1912-1918 У МАРКОВЦУ - 18.09.2017.
Markovac spomenik i sv. rat centar (1) 1505723866

Потписивањем уговора између Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево и Привредног друштва „Garnet“ d.o.o. Београд у петак 15.9.2017. године отпочели су радови на санацији Споменика изгинулим, помрлим и несталим Марковчанима за ослобођење и уједињење у рату 1912-1918. год.

На јавни позив за подношење понуда одазвала су се два понуђача, од којих је комисија Регионалног завода према унапред дефинисаном критеријуму „најнижа понуђена цена“ изабрала фирму „Garnet“ d.o.o. из Београда. Обавештење о додели уговора објављено је 18.9.2017. године на  Порталу јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1618974&idp=1573913&vz=2

Пројекат „Санација Споменика изгинулим, помрлим и несталим Марковчанима за ослобођење и уједињење у рату 1912-1918. год. општина Велика Плана “ реализује се средствима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије - Сектора борачко-инвалидскe заштите за радове на војним меморијалима и местима страдања у земљи и иностранству, а вредност радова је 841.996,55 динара без ПДВ-а, односно 1.010.395,86 са ПДВ-ом.

Рок за завршетак радова је 30 радних дана од дана потписивања уговора.

18.9.2017.                                                                                                                               В.М.