Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ПОНОВЉЕН ТЕНДЕР ЗА ДРУГУ ФАЗУ РАДОВА НА КАПЕЛИ ДИНЕ МАНЧИЋА У СМЕДЕРЕВУ - 08.08.2019.
Kapela dm   prijem radova 28 8 2018 028 crop 1565258270

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је на Порталу јавних набавки објавио поновљени позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за реализацију друге фазе радова на санацији и рестаурацији капеле Дине Манчића на Старом гробљу у Смедереву.

Одлука о обустави поступка јавне набавке објављена је на Порталу јавних набавки 1.8.2019. године, а разлог је што није приспела ни једна понуда. Сви заинтересовани поновљени позив и конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки – http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2441701

Понуде се могу поднети лично или путем поште на адресу: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево.

Рок за подношење понуда је понедељак 19. август 2019. године до 11.30 часова, а отварање понуда ће се обавити у просторијама Регионалног завода истог дана са почетком у 12.00 часова.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена цена“.

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.

8.8.2019.                                                                                                                                                                                               В.М.