Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ПОНОВЉЕН ТЕНДЕР ЗА ИЗВОЂЕЊЕ КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА НА ИКОНОСТАСУ У ЦЕРОВЦУ - 08.05.2020.
Cerovac ikonostas (1) crop 1588934480

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево поновио је на Порталу јавних набавки Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке радова мале вредности –Извођење конзерваторско-рестаураторских радова на иконостасу цркве Св.Тројице у Церовцу, ред. бр. ЈНМВ 1.3.1/2020.

Понуде се могу поднети непосредно или путем поште на адресу: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Улица деспота Ђурђа 37, 11 300 Смедерево, а сва заинтересована лица позив и конкурсну документацију могу преузети на линку http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2735352

Рок за подношење понуда је уторак 19. мај 2020. године до 11.30 часова, док ће отварање понуда бити истог дана у просторијама Регионалног завода са почетком у 12.00 часова.

Критеријум за оцењивање понуда је ,,најнижа понуђена цена“.

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда.

8.5.2020.                                                                                                                                                           В.М.

Cerovac ikonostas (1) 1588934481 Cerovac ikonostas (2) 1588934482 Cerovac ikonostas (3) 1588934482 Cerovac ikonostas (4) 1588934483 Cerovac ikonostas (5) 1588934484 Cerovac ikonostas (6) 1588934485 Cerovac ikonostas (7) 1588934485 Cerovac ikonostas (8) 1588934486 Cerovac ikonostas (9) 1588934487 Cerovac ikonostas (10) 1588934487 Cerovac ikonostas (11) 1588934488 Cerovac ikonostas (12) 1588934489 Cerovac ikonostas (13) 1588934490 Cerovac ikonostas (14) 1588934490 Cerovac ikonostas (17) 1588934491