Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
РАДОВИ НА САБОРНОМ ХРАМУ СВЕТОГ ГЕОРГИЈА У СМЕДЕРЕВУ - 12.11.2014.
01 1415792820

Српска православна црквена општина Смедерево је 15. октобра 2014. године започела радове на статичкој санацији звоника цркве Светог Георгија у Смедереву. Радови се изводе на основу „Идејног пројекта статичке санације звоника цркве Светог Георгија у Смедереву“ који је израдио Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево 2014. године.

Извођач радова је привредно друштво д.о.о. „Бајица“ из Смедерева, док стручни надзор обавља Горан Ивковић, дипломирани инжењер грађевине. С обзиром на то да се радови изводе на споменику културе, Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево обавља и конзерваторски надзор.

Статичка санација звоника цркве Светог Георгија финансира се средствима Црквене општине Смедерево.

02 1415792821 03 1415792823 04 1415792824 05 1415792825