Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
РЕКОГНОСЦИРАЊЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО - 27.12.2013.
Rekognosciranje kuceva (1).jpg 1388180234

Екипа Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево је од 14.05. до 21.06. 2013. године, у сарадњи са Општином Кучево, обавила рекогносцирање свих двадесет и шест насељених места на територији општине са циљем утврђивања стања непокретних културних добара и евиденције добара под претходном заштитом. Резултат овог рекогносцирања је студија под називом „Услови чувања, одржавања и коришћења споменичког наслеђа и утврђене мере заштите у оквиру граница Просторног плана општине Кучево“. Како је Просторни план општине Кучево усвојен 2011. године без студије о заштити непокретног културног наслеђа, Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево накнадно је израдио ову студију.

Rekognosciranje kuceva (2).jpg 1389117730 Rekognosciranje kuceva (3).jpg 1389117732 Rekognosciranje kuceva (4).jpg 1389117734 Rekognosciranje kuceva (8).jpg 1389117735 Rekognosciranje kuceva (10).jpg 1389117737 Rekognosciranje kuceva (12).jpg 1389117738 Rekognosciranje kuceva (13).jpg 1389117740 Rekognosciranje kuceva (14).jpg 1389117742 Rekognosciranje kuceva (16) 1389117743 Rekognosciranje kuceva (18).jpg 1389117745 Rekognosciranje kuceva (19).jpg 1389117747 Rekognosciranje kuceva (21).jpg 1389117748 Rekognosciranje kuceva (22).jpg 1389117750 Rekognosciranje kuceva (23).jpg 1389117752 Rekognosciranje kuceva (26).jpg 1389117753