Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
САНАЦИЈА СПОМЕН ЧЕСМЕ ПАЛИМ ХЕРОЈИМА ОПШТИНЕ СУВОДОЛСКЕ У РАТОВИМА 1912-1918. ГОДИНЕ У СУВОДОЛУ - 27.12.2013.
Sanacija cesme u suvodolu (1) 1388167164

Санација Спомен чесме палим херојима општине суводолске у ратовима 1912-1918. године реализована је у периоду од 20. марта до 20. јуна 2013. године.

Уз извођење широког ископа изведена је санација зидова чесме и израда потпорног зида око чесме, као и постављање и уградња дренажног система. Након радова испод коте терена изведени су радови на санацији видних делова чесме и на грубом нивелисању терена и уређењу непосредног окружења чесме.

Израђене су прилазне стазе, тротоар и плато око чесме. Извршено је чишћење и санација спомен плоче са натписом, као и израда скулптуре двоглавог орла која је била уништена након Другог светског рата. Аутор скулптуре је мр Радош Антонијевић.

Радови су финансирани средствима Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, а на основу пројекта који је Регионални завод за заштиту споменика културе израдио 2008. године.

Sanacija cesme u suvodolu (2) 1389112962 Sanacija cesme u suvodolu (3) 1389112963 Sanacija cesme u suvodolu (4) 1389112965 Sanacija cesme u suvodolu (5) 1389112967 Cesma u suvodolu 2013 1391693057