Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
СКЛОПЉЕНИ УГОВОРИ СА МИНИСТАРСТВОМ РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ РС О ФИНАНСИРАЊУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА У 2014. ГОДИНИ - 19.02.2014.
4 9 2013 149 1392811319

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике РС и Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево склопили су 18.02.2014. године у Београду уговоре о финасирању радова на санацији два спомен обележја: Споменика палим херојима у ратовима 1912-1918. године у Ракинцу, општина Велика Плана и Спомен чесме палима у ратовима 1912-1918. године у Полатни, општина Жабари.

Овај програм реализује се на основу Позива Министарства рада, запошљавања и социјалне политике РС, Сектора борачко-инвалидскe заштите, објављеног у октобру месецу 2013. године.

Почетак радова планиран је за другу половину априла 2014. године, с тим да ће у предстојећем периоду Регионални завод радити на припреми тендереске документације и спровести јавну набавку.