Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ЗАВРШЕНА ЈЕ ПРВА ФАЗА РАДОВА НА РЕСТАУРАЦИЈИ КАПЕЛЕ ДИНЕ МАНЧИЋА - 29.08.2018.
00.jpg 1535541711

У оквиру реализације Пројекта конструктивне санације и рестаурације фасада капеле Дине Манчића на Старом гробљу у Смедереву Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, завршена је прва фаза радова која је започела крајем грађевинске сезоне 2017. године, да би након прекида због неповољних временских услова и специфичности врсте грађевинских радова као што су замена кровног покривача од бакарног лима и ликорезачки радови, била настављена тек средином 2018. године.

Капелу смедеревског добротвора и задужбинара Дине Манчића (1831-1882) пројектовао је архитекта Александар Бугарски, аутор Окружног начелства у Смедереву у коме се данас налазе Виши и Основни суд, али и репрезентативних здања у Београду попут Народног позоришта и Двора, односно данашње Скупштине града Београда. Капела је саграђена 1884. године када је Бугарски већ био признат и веома цењен архитекта. Налази се у непосредном окружењу средњевековне цркве Успења пресвете Богородице, а изграђена је као монументална надгробна капела у неовизантијском стилу. Ово изузетно складно архитектонско остварење, савршених пропорција и веома богате и разноврсне архитектонске декорације, иако малих димензија, представља једно од најуспешнијих решења архитекте Бугарског, али је уједно и једна од најрепрезентативнијих капела у читавој Србији. Управо због тога је изузетно значајна одлука Градског већа града Смедерева да се у 2017. и 2018. години реализује пројекат санације и рестаурације Манчићеве капеле, као једне од најлепших историјских грађевина старог Смедерева.

Прва фаза радова на рестаурацији капеле Дине Манчића обухватила је хитне радове на статичкој санацији објекта који је био у потпуности растрешен и склон урушавању. Због великих пукотина на куполи било је неопходно рушење и презиђивање калоте и израда армирано-бетонског прстена, као и замена кровне конструкције и кровног покривача, президани су венци, израђени су шаблони и калупови за вучену и ливену пластику, малтерисане су фасаде тамбура, замењени прозори на тамбуру куполе, санирана је камена сокла и степениште и израђена армирано-бетонска надвратна греда.

Радове је под стручним и конзерваторским надзором Регионалног завода изводило Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ д.о.о. из Београда као носилац посла и Привредно друштво „Бајица“ д.о.о. из Смедерева као члана групе. Финансијска средства за реализацију прве фазе радова у износу од 2.977.047,60 динара обезбеђена су у буџету Града Смедерева.

29.8.2018.                                                                                                                                                            В.М.

01.jpg 1535541712 02.jpg 1535541713 03.jpg 1535541713 04.jpg 1535541714 05 1535541715 06 1535541716 07 1535541717 08 1535541717 09 1535541718 10 1535541719 11 1535541720