Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ЗАВРШЕНА ЈЕ РАДИОНИЦА О ИНДУСТРИЈСКОМ НАСЛЕЂУ У СМЕДЕРЕВУ - 07.10.2014.
01 silos.jpg 1412676179

Конзерваторска радионица у организацији Друштва конзерватора Србије и Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево под називом „Индустријско и техничко наслеђе Србије“ одржана је у Смедереву од 2. до 5. октобра 2014. године. У раду радионице учествовало је двадесетак конзерватора из целе Србије и поред практичног рада који је обухватио техничко, фото и 3D снимање објеката Старе железаре у Смедереву, пописане су и фотографисане машине и постројења, израђена је прва верзија Обрасца за евидентирање објеката индустријског и техничког наслеђа и припремљен материјал за израду „Правилника о садржају и начину вођења документације из области индустријског и техничког наслеђа“. Овом приликом договорена је и стратегија заштите индустријског наслеђа Смедерева, које поред Старе железаре обухвата Виноградарски подрум, Силос, Монопол дувана и Монопол соли.

Поред радног дела и обиласка Смедерева, учесници радионице су посетили и Бајлонијев млин у Малом Црнићу, веома значајан објекат индустријског наслеђа Браничева.

02 stara zelezara.jpg 1412676182 03 stara zelezara.jpg 1412676186 04 stara zelezara.jpg 1412676189 05 stara zelezara.jpg 1412676192 06 stara zelezara.jpg 1412676196 07 podrum.jpg 1412676806 08 podrum.jpg 1412676809 09 bajlonijev mlin.jpg 1412676812 10 bajlonijev mlin.jpg 1412676816 11 industrijsko nasledje.jpg 1412676819