Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ЗАВРШЕНИ СУ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ СПОМЕНИКА У КИСИЉЕВУ - 29.09.2017.
00 kisiljevo

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије је крајем децембра 2016. године определило средства Регионалном заводу за заштиту споменика културе Смедерево за реализацију пројекта „Рестаурација Споменика палим борцима у рату 1912-1919. године у Кисиљеву, на територији општине Велико Градиште“.

Након расписивања јавне набавке за извођење вајарских радова и јавне набавке за извођење грађевинско-занатских радова, изабрани су извођачи са којима је Регионални завод склопио уговоре почетком текуће године. За реализацију вајарских радова изабрана је Уметничка радионица „Кузман“ из Смедерева, док је за извођење грађевинско-занатских радова изабрано Привредно друштво Д.О.О. „Бајица“ из Смедерева.

Вајар Зоран Кузмановић је након демонтаже фигуре орла са споменика, у атељеу извео рестаураторацију скулптуре. Након механичког чишћења и уклањања материјала којим је скулптура напуњена приликом нестручне интервенције, фигура орла је растављена на делове, враћена је форма на деловима који су деформисани, а недостајући делови су поново измоделовани и ливени. По уградњи анкера од нерђајућег челика, скулптура је заштићена и хемијски бојена, а затим монтирана на споменик у Кисиљеву.

Грађевинско-занатски радови обухватили су скидање старих и извођење нових слепих спојница на самом споменику, уклањање старе ограде и израду нове од бетонских стубова са ланчаницом од кованог гвожђа, израду новог тротоара и облагање свих бетонских површина вештачким каменом – терацом.

Укупна вредност свих изведених радова била је 781.128,00 динара без ПДВ-а, односно 937.353,60 динара са ПДВ-ом.

29.9.2017.                                                                                                                             В.М.

01.jpg 1506682874 02 1506682875 03.jpg 1506682876 04.jpg 1506682876 05.jpg 1506682877 06 1506682877 07 1506682878 S 1.jpg 1506682878 S 2 1506682879 S 4 1506682879 S 6 1506682880 S 7 1506682880 Spomenik pre i posle sanacije 1506682881