Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Археолошко налазиште Некатегоризован Велико Градиште
АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ОСТРОВО
Arheoloski lokalitet ostrovo1 1388749899

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ (1966)

На великој дунавској ади 5 km западно од Великог Градишта и 1,5 km североисточно од данашњег села Острова, налази се Археолошки локалитет Острово. Површински налази откривени на више локација у северном и источном делу Аде сведоче о трајању живота на овом простору у широком временском распону од готово 2000 година.

Током 1967. године обављена су сондажна археолошка истраживања на потезу „Таван“ и потврдила су резултате на које су указивали површински налази. Откривени су трагови насеља из старијег гвозденог доба (800-600 година пре нове ере). Углавном је реч о полуукопаним земуницама са зидовима од плетера, облепљеним блатом и бројним покретним налазима грнчарије карактеристичне за простор Војводине. Налази из античког периода су спорадични (највише је келтских) и говоре о пролазном, краткотрајном насељавању, док је у  периоду IX-X века недалеко од праисторијског, постојало и средњовековно насеље, са земљаним кућама и великим калотастим пећима грађеним у комбинацији камена и земље. Средњовековна фаза је такође обиловала грнчаријом кухињског типа (лонци, зделе), тамне боје са украсима у виду вишеструких валовитих линија.