Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Археолошко налазиште Некатегоризован Смедерево
АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ ОРНИЦЕ
Ornice.jpg 1383139049

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ (1968)

Налази се на западном ободу села Вранова, уз леву обалу реке Језаве и недалеко од сеоског гробља. Заузима доминанатан положај према пространој долини Велике Мораве, која се простире северно и источно од овог локалитета. Име налазишта потиче од назива за истоимени потез Орнице. До открића археолошких налаза дошло је претежно случајно приликом обављања пољопривредних радова. Реч је о сложеном вишеслојном налазишту, које има континуитет живљења на овом подручју у распону од старијег гвозденог доба (халштата 800 – 500 година п.н.е.) до позно-римског периода (III-IV век н.е.). У оквиру овог простора налази се и мање узвишење (вероватно тумул), које мештани називају Умка, на коме су откривени остаци мањег зиданог објекта од камена, вероватно куле стражаре из римског периода. Према положају имала је важну улогу у контроли пута дуж леве обале Језаве, паралелне са Моравском долином. Најзначајнију појединачну целину представља опеком зидана гробница са двоводним кровом, која је изнутра била обложена хидростатичким малтером и осликана флоралним мотивима. На основу типа гробнице и покретних налаза откривених у њој, може се датовати у период с краја II и почетка III века н.е. Сличне гробнице откривене су у близини, унутар комплекса Нове железаре, приликом њене изградње и у оквиру некропола Виминацијума.