Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Смедерево
ЦРКВА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ У ВРАНОВУ
1 crkva svete trojice u vranovu 1383142269
2 crkva svete trojice u vranovu 1383142271

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (2002)

Црква Свете Тројице у Вранову подигнута је 1893. године. Према неким подацима рађена је по копији пројекта архитеката Јована Илкића и Александра Бугарског из 1883. године за цркву у Жлни код Књажевца, с тим да  je у односу на  њу овде изведен масиван звоник изнад западног прочеља.

Комбиновањем елемената српске и византинске архитектуре уз јасан утицај и Ханзенове школе, врановска црква је изведена као једнобродна грађевина скромних димензија. Просторно је подељена на наос на који се са источне стране надовезује олтарска апсида, док је изнад западног прочеља изведен масиван звоник правоугаоне основе. Обраду фасаде карактерише полихромија добијена алтерацијом хоризонталних појасева црвене и окер боје, као и скромна обрада прозорских отвора у виду монофора и бифора и улазних портала.

Унутрашњим простором цркве доминира иконостасна преграда изведена у класицистичком духу. Иконе на њој рађене техником уље на платну, рад су непознатог аутора.