Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Смедерево
ЦРКВА СВЕТИХ ПЕТРА И ПАВЛА У КОЛАРИМА
1 crkva svetih petra i pavla u kolarima 1383140969
2 crkva svetih petra i pavla u kolarima 1383140970

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1986)

Црква Светих Петра и Павла подигнута је 1847. године на месту старе цркве брвнаре из 1717. године. Ова година је уклесана на архитраву северног портала, а о њој сведочи и протокол умрлих.

Коларска црква је у основи једнобродна грађевина изведена у класицистичком духу. Према неким подацима као материјал за њену градњу коришћен је камен порушене коларске џамије, тврђаве Кулич, напуштеног биновачког манастира и цркава у Бадљевици и Петријеву. Просторно је подељена на наос правоугаоне основе, на који се са источне стране надовезује полукружна олтарска апсида, а са западне припрата са галеријом над којом је изведен звоник. Фасада цркве је скромно профилисана. С обзиром да је хоризонтална елевација изостала, вертикална је посебно наглашена прозорским отворима, пиластрима и масивним звоником на западној фасади.

Живопис као и иконе на иконостасној прегради рад су сликара Димитрија Посниковића, што потврђује и сликарев потпис на појединим иконама и зидним сликама: „Живописао Димитрии Посник 1876. из Београда“. Посебно су вредне сликарске целине, медаљони на огради галерије са портретима светих владара из породица Немањић, Лазаревић, Бранковић. Иконостасна преграда је конципирана у класицистичком духу. Рад је столара Франца Шмита за који је скицу израдио сам Посниковић. Иконе на њој су изведене 1876. године, техником уља на дрвеној подлози. Првобитно је у коларској цркви био постављен иконостас цркве биновачког манастир. Икона Исуса Христа из 1827. године и Распеће из 1830. године и данас се чувају у цркви у Коларима. 

Црква поседује вредан фонд црквених предмета (икона, богослужбених сасуда, књига) као и лепе комаде црквеног мобилијара (архијерејски, владарски и Богородичин престо).