Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Велика Плана
ЦРКВА СВЕТИХ ПЕТРА И ПАВЛА У ЛОЗОВИКУ
Crkva svetih petra i pavla u lozoviku (1) 1385138421
Crkva svetih petra i pavla u lozoviku (2) 1385138424

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1988)

Црква Светих Петра и Павла у Лозовику грађена је у периоду од 1890. до 1893/4. године. Налази се недалеко од центра села у пространој порти заједно са црквом брвнаром из 1831. године. О години изградње цркве сведочи натпис на плочи од белог мермера: „Општине лозовичко-сараорачка подигоше овај храм за владе српског краља Александра I и митрополита Михајла 1894. г.“

У литератури се најчешће наводи да је рађена по пројекту архитекте Душана Живановића, док новија истраживања, на основу сличности са црквом у Рачи Крагујевачкој, као могућег аутора пројекта наводе окружног инжењера Емануела Сандера.  

Изведена је у класицистичком духу уз примену елемената барока. По типу је једнобродна грађевина, просторно подељена на наос на који се са источне стране надовезује олтарска апсида, са северне и јужне стране полукружни певнички простори и припрата са галеријом и  звоником на западу. Скромна декорација фасаде обогаћена је полихромијом, односно употребом окер и теракоте у наглашавању архитектонских елемената - фриза слепих аркадица, пиластара, слепих окулуса и прозорских отвора у виду монофора.  

Изузетно вредну уметничку целину у цркви представљу иконе на иконостасној прегради изведеној у класицистичком духу, као дела  најпознатијих и најбољих српских сликара друге половине XIX века: Ђорђа Крстића, Стеве Тодоровића, Живка Југовића, Петра Раносавића, Ђорђа Миловановића и Димитрија Андрејевића. Рађене су техником уља на платну кашираном на дрвену подлогу.

Црква поседује и вредне примере покретних икона, богослужбених  књига и сасуда из XVIII и XIX века.