Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Петровац
ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА, СТАРА ШКОЛА И ГРОБЉЕ У ШЕТОЊАМА
Crkva svetog arhangela mihaila u setonjama 1388763454
Stara skola u setonjama 1388763457 Staro groblje pored crkve u setonjama 1388763460

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1986)

Црква Светог архангела Михаила у Шетоњама подигнута је 1829. године, с тим што је припрата са звоником нешто касније дозидана. Као њен мајстор-неимар наводи се Милутин Гођевац. Заједно са зградом старе школе и гробљем лоцирана је недалеко од центра села на путу ка Великом Лаолу. Изведена је у класицистичком духу, као једнобродна грађевина са олтарском апсидом на истоку, мањим бочним певничким апсидама и звоником на западу. Просторно је подељена на једноделни олтарски простор, наос са плитким, полукружним певничким просторима и припрату са галеријом и звоником. Фасадна декорација је изузетно скромна и сведена углавном на обраду западног прочеља са наглашеним улазним порталом, архитектонским елементима у виду пиластара, монофора, окулуса и масивним звоником у завршници. Декорацију осталих фасада карактеришу само прозорски отвори у виду монофора. Иконе на олтарској прегради и живопис су новијег датума. Црква поседује вредне примере икона, богослужбених књига и сасуда.

Зграда старе школе са два оделења и тремом, подигнута је 1859. године. Налази се у порти, северно од цркве. Данас је реновирана, а неко време је служила и као парохијски дом.

Југоисточно од цркве формирано је током XVIII и XIX века старо гробље. С обзирома на то да су надгробни споменици клесани од  изузетно порозног зрнастог пешчара временом је дошло до њихове девастације. На њима није сачуван ни један натпис, а тек на понеком се може уочити геометријски орнамент, најчешће у облику крста.