Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Жабари
ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ
1 crkva svetog nikole u aleksandrovcu (3) 1387400178
1 crkva svetog nikole u aleksandrovcu (1) 1387400181 1 crkva svetog nikole u aleksandrovcu (2) 1387400184

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1985)

Црква Светог Николе у Александровцу подигнута је 1884. године у центру села.

У основи је једнобродна грађевина са олтарском апсидом која се надовезује на источни травеј, бочним певничким конхама и звоником на западу. Просторно је подељена на олтар, наос и припрату са галеријом, изнад које је звоник. Скромну декорацију фасада карактерише употреба архитектонских елемента у виду кровног венца и издужених, лучно завршених монофора. Посебан акценат је дат обради западне фасаде са наглашеним, у поље извученим порталом. Грађевином доминира звоник са часовником, на чијем четвртастом постољу са западне стране се налази бронзана плоча са натписом: „СВ. Никола 1884“. Уз спољни зид олтарске апсиде 1923. године подигнута је спомен костурница незнаним јунацима палим у борбама на Александровачким положајима 1915.године.

Олтарски простор је од наоса одвојен високом преградом изведеном у класицистичком духу са позлаћеном дуборезном декорацијом, нарочито богатом на царским и бочним дверима. Иконе су распоређене у три зоне, а осликали су их 1885. године вршачки сликари  Аца и Жива Радак.

Црква поседује лепе и вредне примере икона, богослужбених књига, сасуда и црквеног мобилијара.