Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Голубац
ЦРКВА СВЕТОГ ПРОРОКА ЈЕРЕМИЈЕ У БРАНИЧЕВУ
%d0%b5%d0%b3 crkva svetog proroka jermije u branicevu 1388603235
2 crkva svetog proroka jermije u branicevu 1388603239

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1985)

Црква Светог пророка Јеремије у Браничеву подигнута је у периоду од 1874. до 1876. године у центру села.

Изведена је у духу класицизма уз примену барокних и романтичарских елемената. У основи је једнобродна грађевина са олтарском апсидом на истоку, бочним певничким апсидама и звоником на западу. Просторно је подељена на једноделни олтарски простор, наос са плитким правоугаоним певничким просторима и припрату са галеријом над којом је изведен звоник. Декорацију фасада одликује извођење архитектонских елемената у виду подеоног и вишеструко профилисаног кровног венца, као и пиластара између којих се формирају полукружно завршене нише са прозорским отворима наглашеним профилисаним детаљима. Западна фасада је скромније обрађена, дефинисана као забатни зид чији се облик преноси на профилацију нише у коју су постављени портал и монофора. Њом доминира масивни звоник у завршници.

Четрнаест икона  на нижој иконостасној прегради изведеној у класицистичком духу,  осликао је Димитрије Посниковић 1877. године. О томе сведочи сачувани натпис на унутрашњој страни иконостасне преграде. Живопис у цркви је новијег датума.

Црква поседује вредне примере икона, богослужбених књига и сасуда. Од појединачних икона нарочито се издвајају две иконе из 1838. године рад белоцркванског сликара Арсенија Јакшића.