Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Жабари
ЦРКВА СВЕТОГ ВАЗНЕСЕЊА У ЖАБАРИМА
1 crkva svetogdvscs vaznesenja u zabarima 1387400362
109.jpg 1510046028

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1985)

Црква Светог Вазнесења у Жабарима подигнута је 1874. године у центру насеља, близу пута Пожаревац - Свилајнац. Изведена је у класицистичком духу и у основи је једнобродна грађевина са олтарском апсидом која се надовезује на источни травеј, бочним певничким конхама и звоником на западу. Просторно је подељена на олтар, наос и припрату са галеријом, изнад које је изведен звоник. Скромну декорацију фасада карактерише извођење архитектонских елемента у виду кровног и подеоног венца и високих, лучно завршених монофора. Док су бочне фасаде мирне и сведене, западна фасада је у обради нешто богатија и нарочито истакнута витким звоником у завршници.

Изузетно вредну сликарску целину чини иконостасана преграда изведена у класицистичком духу уз примену барокно-рокајне позлаћене декорације. Иконе на њој осликао је Димитрије Посниковић током осме деценије XIX века. Посниковићу или мајстору из његове радионице приписује се и композиција Богородица у слави на своду олтарског простора. Преостали живопис који се данас налази у цркви је новијег датума. Рад је академског сликара Душана Мојсиловића-Сида из 1988. године и изведен је преко веома оштећених композиција Тодор Фарафанов из 1938. године.

Црква поседује и неколико покретних икона као и један број богослужбених предмета и књига из XIX века.

У порти се налази споменик подигнут у  знак сећања на пале ратнике овог краја у ратовима за ослобођење Србије 1912-1918. године.