Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Просторна културно-историјска целина Велики значај Петровац
ДЕО СЕЛА БИСТРИЦА
Pkic bistrica
Stara kovacnica 1388763993 Valjavica tomasevica 1388763995 Vodenica joksimovica 1388763998 Vodenica marjanovica 1388764001 Vodenica milosevica 1388764004 Vodenica miljkovica 1388764007 Vodenica mladenovic zivote 1388764009 Vodenica tomasevica 1388764012 Vodenica zdravkovic dusana 1388764016 Crkva sv cara konstantina i ane 1388763990 1539856703

ПРОСТОРНА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКА ЦЕЛИНА (1986)

Велики значај (1987)

Село Бистрица припада типу збијених сеоских насеља. Налази се поред истоимене реке, на око 15 км југоисточно од Петровца. Први сачувани помен о селу налази се у повељи Кнеза Лазара издатој приликом оснивања манастира Горњак 1387. године.

Специфична локација и природни услови овог краја условили су стварање јединствене руралне целине састављене од стамбених и привредних објеката народног градитељства. У делу села Бистрица сачувано је десет веденица поточара и три ваљавице из XIX века, салаш из XIX века, црквиште са остацима старог манастира и новом црквом, стари сеоски центар са објектима јавне намене, као и старе куће брвнаре, полубрвнаре, чатмаре и куће зидане каменом из XIX и са почетка XХ века. Рурална структура и делимично сачувани објекти омогућавају праћење историјског развоја, ширење села, архитектуре објеката, њихову намену и опремљеност.

У склопу просторно културно-историјске целине налазе се: ваљавица Марјановића, ваљавица Томашевића, воденица Новичић Милана, воденица Николић Бранислава, воденица Милошевић Радосава, воденица Јовић Ратка, воденица Марјановић Мирослава, воденица Миљковић Милорада, воденица Томашевић Бране, воденица Младеновић Животе, воденица Здравковић Душана, воденица Јоксимовић Драгутина, црква из 1936. године са црвкиштем, ваљавица испод цркве, салаш Томашевић Стојана, кућа Антић Невенке, кућа Савић Чеде, зграда месне заједнице, зграда старе школе, кућа Стевановић Мирослава, кућа Живановић Стане, кућа са помоћним зградама Стефановић Наталије и зграда механе Николић Животе.

Утврђивању ове руралне просторне културно-историјске целине претходило је проглашење Ваљавице Томашевића у Бистрици за споменик културе 1982. године.