Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Пожаревац
ДВЕ СТАРЕ ЗГРАДЕ У ПОЖАРЕВЦУ
01 kuca sa doksatom   doksat 1386871593
02 kuca sa doksatom   izgled 1386871595 03 kuca sa doksatom   osnova 1386871597 04 donja kuca   izgled pre rekonstrukcije sa zazidanim tremom 1386871598 05 donja kuca   izgled trema danas 1386871600

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1969)

У старом делу Пожаревца у Немањиној улици, која представља једну од најстаријих наслеђених комуникација у граду, налазиле су се две куће војводе Петра Добрњца (1771-1828). Родом из Добрње, предводио је устанике из пожаревачког краја у Првом српском устанку и заједно са Миленком Стојковићем и вождом Карађорђем учествовао у ослабађању Пожаревца од Турака. Нарочито се истакао у боју на Иванковцу 1805. године када је од Совјета добио чин војводе. До напуштања Србије 1811. године живео је у Пожаревцу. Све до краја XX века куће Петра Добрњца су биле последњи примерци градске архитектуре из времена пре Првог српског устанка у Пожаревцу. У последњој деценији XX века једна од кућа је срушена, док је друга млађа обновљена.

„Горња кућа“ тзв. мутвак (арап.- кухиња), имала је на северној страни трем који се завршавао уздигнутим доксатом, испод кога је формиран улаз у подрум. Била је грађена на темељима од опеке у бондручној конструкцији са сложеним кровом покривеним ћерамидом. У основи је доминирала централна просторија „кућа“ поред које су биле још две собе и магаза у коју се улазило споља. Димензије куће са доксатом биле су 14,17х6,55 м.

Друга тзв. „Доња кућа“ је приземна зграда грађена на темељима од опеке у бондручној конструкцији са четвороводним кровом покривеним ћерамидом. По типу основе и начину грађења припада нешто каснијој фази развоја у односу на кућу са доксатом. Првобитно је и она имала трем на северној страни, који је накнадно био зазидан, а затим је кући приликом рестаурације крајем XX века враћен аутентичан изглед. У „Доњој кући“ је као реткост сачувана и осликана таваница од шашоваца. Димензије ове куће су 14,20х9,70 м.

У обе куће био је сачуван аутентичан мобилијар који је данас презентован у обновљеној „Доњој кући“  где је смештена историјска поставка Музеја Пожаревац под називом Фонд Петра Добрњца.