Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Смедерево
КОМПЛEКС ПОРОДИЦE МИЛОСAВЉEВИЋ (ВЕРОНИКЕ КЛОНФЕР) У СEЛУ ДРУГОВAЦ
01 stara kuca 1383147794
00 kompleks 03 1383147794 03 mlinski magacin 1383147795 02 nova kuca 1383147797 04 kos pletar 1383147798 05 kacara 1383147799 06 stala 1383147800 00 kompleks 01 1383147801 00 kompleks 02 1383147802

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1986)

Комплекс породице Милосављевић један је од ретких примера сачуваног комплетног сеоског домаћинства деветнаестог века и својеврстан мали етно музеј типова објеката и начина градње у овим крајевима током једног столећа. Породица Милосављевић једна је од најстаријих у Друговцу и уступила је своје земљиште за изградњу цркве, а касније је и школе у Друговцу. Поуздано се зна да је нову кућу саградио Жива Милосављевић, а како он није имао потомака, комплекс је наследила Вероника Клонфер. Она је била власник у време утврђивања за културно добро, тако да се негде помиње и под њеним именом. Како ни она није имала потомака, комплекс је након њене смрти поново постао власништво посодице Милосављовић, потомака Живиног рођеног брата.

Комплек се састоји од више објеката: две куће, једне са почетка и друге са краја деветнаестог века, млинског магацина, коша плетара, качаре, фурунаре и штале.

СТАРА КУЋА, подигнута почетком деветнаестог века, правоугаоне је основе 13,90х9,12 м, бондручне конструкције, покривена ћерамидом. Основа је развијеног типа и карактеристично је да су се на кући задржала двоја наспрамна врата. Првобитно је имала велики трем који је касније затворен.

НОВА КУЋА подигнута 1891-92. године, правоугаоне основе 16,20х12,70 м, представља тип градске куће које су крајем деветнаестог века почели да граде и богатији људи у селима. Има високо приземље, подрум испод једног дела зграде, покривена је бибер црепом. У собама су сачуване осликане таванице.

МЛИНСКИ МАГАЦИН подигнут је половином деветнаестог века. Правоугаоне је основе 14,00х5,60 м грађен храстовим талпама на уздигнутом темељу од опеке. Кров је двоводан, покривен бибер црепом.

КОШ ПЛЕТАР подигнут је у првој половини деветнаестог века. Основа коша је 7,98х2,13 м, са тремом 7,98х3,30 м. Бондручне је конструкције са испуном од преплетеног прућа, са уздигнутим темељом од опеке.

КАЧАРА је подигнута у првој половини деветнаестог века. Димензија 12,60х9,60 м. По конструкцији је чатмара, касније препокривена бибер црепом.

ФУРУНАРА је из половине деветнаестог века, димензија 5,30х4,00 м. Бондручне је конструкције са испуном од опеке. У њој се налази зидана фуруна за печење хлеба.

ШТАЛА је изграђена приближно кад и нова кућа. Зидана је опеком и служила је за јахаће коње.