Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Смедерево
КУЋА МИЛИВОЈА МАНАСИЋА У СЕЛУ РАДИНЦУ
Kuca milivoja manasica u radincu 1383148473
Trem 1383148474

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1986)

Саграђена је почетком деветнаестог века и припада традиционалној народној архитектури моравског типа. Има правоугаону основу димензија 12х7 м, са унутрашњим простором подељеним на „кућу“, две собе и увучени трем са моравским луцима. Грађена је на високим темељима од опеке у бондручном систему са испуном зидова од плетера, са четвороводним кровом покривеним ћерамидом. Подови су од набијене земље, таваница је у „кући“ од шашоваца, а у собама од коленика, малтерисане блатним малтером и кречене.

У основи кућа припада развијеном типу наше народне архитектуре, где се поред главне просторије „куће“ у којој гори ватра и врше се сви важнији дневни послови и породична окупљања, јављају и две собе. Прва, већа соба је гостинска, односно за „славе, прела и опела“. Друга, мања соба је поред спавања првенствено намењена за чување вреднијих ствари и опреме. Трем поред тога што је изузетно практичан, кући даје посебну топлину и препознатљивост.