Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Смедеревска Паланка
КУЋА НИКОЛАЈЕВИЋА СА АПОТЕКОМ У АЗАЊИ
1kuca nikolajevica sa apotekom u azanji

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1997)

Кућа породице Николајевић налази се у самом центру варошице Азања. Као једини апотекар у то време у Азањи Александар Николајевић је саградио породичну кућу са апотеком у приземљу. Пројекат је урадио проф. Александар Дероко 1928-1929 године, о чему сведоче сачувани цртежи и писма у породичној архиви.

Кућа је саграђена у време интензивне обнове српског националног стила у архитектури, тако да представља типичан пример објекта намењеног породичном становању које је пројектовао Александар Дероко као један од најзначајнијих заступника традиционалног у архитектури и занатству. Тако је овде применио решење на коме је уочљив јак утицај народног неимарства Поморавља. Кућа је неправилне основе, има подрум, приземље и спрат, са апотеком у делу приземља. Улична фасада је решена степенастим повлачењем маса, тако да је централни, истурени део наглашен улазом у апотеку са великим излозима са обе стране, док је на спрату трем са пет моравских лукова. Архитекта је инсистирао на детаљима попут изгледа фењера, олука, димњака, као и на описима да столарију треба бојити загасито зелено, фасаду прскати жућкасто, а ћерамиду узети „турску“.

Породица Николајевић живела је у овој кући све до одласка у пензију апотекара 1959.године. Променом власника кућа је донекле изменила изглед, пре свега у детаљима и обради фасада.