Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Мало Црниће
КУЋА СТАМЕНКЕ ЖИВКОВИЋ У МАЛОМ ГРАДИШТУ
Kuca stamenke zivkovic u malom gradistu (1) 1387989613
Kuca stamenke zivkovic u malom gradistu (2) 1387989615

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1986)

У атару села Мало Градиште, у засеоку Кут, налази се стара кућа породице Живковић, саграђена у другој половини XIX века. Положај куће у дворишту је такав да је својом главном, јужном фасадом окренута према улици. Правоугаоне је основе, димензија 8,10x4,50м. Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од чатме, а затим са обе стране олепљена блатом и прекречена. Темељ је од необрађеног камена и на њега належу храстове греде темељаче, које су на угловима спојене учепљењем. Таваница је у „кући“, великој соби и на трему од шашовца, док је у мањој соби од коленика које су олепљене блатом и окречене. Подови су од набијене земље. Кров је четвороводни, а кровни покривач је ћерамида.

Стара кућа Живковића је типичан представник српске троделне куће са малим тремом. Организација простора заснована је на традиционалном начину распореда просторија са централном просторијом тзв. „кућом“ и две собе. На јужној страни куће налази се увучен централни трем са једним стубом без профилације. Испод трема су два улаза, један за „кућу“ из које се улази у велику собу и други улаз у мању собу. Опремљеност просторија предметима традиционалне и материјалне културе употпуњавају споменичке вредности старе ове куће.