Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Кучево
КУЋА ВУКАШИНА МИЛОШЕВИЋА У КУЧАЈНИ
1kuca vukasina milosevica u kucajni 1387999126

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1998)

Кућа Вукашина Милошевића налази се у близини центра Кучајне, на нагнутом терену у дворишту власника, увученом у односу на пут који повезује Кучајну и Церемошњу. Не постоје поуздани подаци о периоду изградње куће. Претпоставља се да је саграђена око 1830. године.

Кућа се састоји од високог приземља и подрума, који је једним делом укопан у терен. Њена основа је у облику ћириличног слова Г. Зидови су изведени у бондручној конструкцији испуњеној чатмом. Носе их темељи изведени од ломљеног камена. Кров је сложене конструкције покривен ћерамидом.

У просторном смислу кућа је дводелна са подужним тремом препуштеним у једном делу у диванхану, испод које се налази улаз у подрум. На трему су дрвени профилисани стубови и ограда од шашовца. Ниво приземља је преко трема  са тереном повезан масивним бочним каменим степеништем. Унутрашњи простор приземља подељен је на „кућа“ и собу, док је у подруму једна просторија .

Јeдностaвaн просторни склоп чини је зaнимљивим примeром нaродног грaдитeљствa,  коjи прeдстaвљa рaну фaзу у рaзвоjу морaвског типa кућe.

Власник не живи више у њој, па кућа убрзано пропада.