Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Археолошко налазиште Некатегоризован Голубац
ЛОКАЛИТЕТ БРЊИЦА
Nema fotke 1388604085

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ (1966)

У долини Брњичке реке су на 500 до 700 m удаљености од њеног ушћа у Дунав откривени на два места остаци римских преградних зидова (клаузуре). Локалитет је 1970. године, у време изградње ХЕ Ђердап делимично истражен. Откривен је један зид дебљине 1,2 m и дужине 6,5 m и други који је био дуг 31 m, а дебео 1,5 m. Зидани су од ломљеног камена и кречног малтера. Овакви зидови су у систему римске војне границе на Дунаву имали улогу да као преграда онемогуће непријатељске војнике да лако прођу кроз важне стратешке тачке.