Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Археолошко налазиште Некатегоризован Голубац
ЛОКАЛИТЕТ ГОСПОЂИН ВИР
Gospodjin vir
D1 1 1395833533 D2 1 1395833535

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ (1966)

На локалитету Госпођин вир се налазе остаци римског пута и куле стражаре, у непосредној близини, на потезу Манастир, су средњовековна црква са некрополом и насеље, а ту је и локација са праисторијским насељем. Заједно чине једну ширу целину, која показује дуги распон живота на овом веома скученом простору између Дунава и стеновите обале.

О изградњи римског пута кроз клисуру сведочанство представљају у стену уклесане табле римских царева Тиберија, Клаудија и Домицијана. Крај пута је постојала стражара призидана уз стену, тако да је имала само три камена зида и у унутрашњости две мање просторије. Димензије основе су биле 10,9 х 4,5 х 4,95 m. Саграђена је крајем I и почетком II века, а коришћена је и у IV веку. Основна функција ове куле стражаре била је контрола пута и осматрање супротне обале.

На локалитету Манастир откривени су темељи средњовековне једнобродне цркве, димензија18 х 6 m, са полукружном апсидом на истоку и дограђеном изузетно малом припратом на западу. Накнадно је дозидана још једна много већа припрата. Североисточно од цркве је формирана некропола, а нешто даље и насеље. Црква, некропола и насеље се датују у XIV век, а коришћени су све до почетка XVI века.

Праисторијско насеље је било затрпано сипаром, а приликом истраживања откривени су остаци насеља које је са прекидима трајало од енеолита до гвозденог доба.

Услед изградње ХЕ Ђердап и подизања нивоа воде, читав локалитет је потопљен.