Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Археолошко налазиште Некатегоризован Голубац
ЛОКАЛИТЕТ МАЛА ОРЛОВА
Nema fotke 1388604085

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ (1966)

На половини пута између села Брњице и Трпчевског потока, на потезу у близини потока Мала Орлова, налази се средњовековна некропола. Археолошки није истраживана, а прелиминарни резултати рекогносцирања терена указивали су да се ради о словенској некрополи са скелетним сахрањивањем, која припада периоду од IX до XI века.

Услед изградње ХЕ Ђердап и подизања нивоа воде, читав локалитет је потопљен.