Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Археолошко налазиште Некатегоризован Голубац
ЛОКАЛИТЕТ УМКА – КУЗМИН БРДО
Nema fotke 1388604085

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ (1966)

У селу Винци које се налази на обали Дунава 7 km северно од Голупца налазе се остаци римског утврђења које није истраживано, тако да о њему постоји веома мало података. По положају је јасно да је представљало део система војних објеката на римској дунавској граници – лимесу. Дунавска обала је у овој зони формиран од пешчаних наноса и узвишена је 4 до 5m, тако да се у одсеченим профилима делимично виде делови камених бедема и културни слојеви, који сведоче о трајању живота на овом војном пункту. По конфигурацији терена се наслућује да је имало правоугаону основу и куле на угловима. Део утврђења је уништен одроњавањем профила према Дунаву.