Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Археолошко налазиште Некатегоризован Мало Црниће
МAНAСТИР БРAДAЧA
Manastir bradaca (1) 1387989972
Manastir bradaca (2) 1387989975 Manastir bradaca (3) 1387989977

Комплекс манастира Брадача се налази на шумовитим обронцима брда Кожух у долини Брадачког потока, скрајнут од главних путних праваца који воде долинама Млаве и Витовнице.

Црква посвећена Благовештењу је највероватније саграђена крајем XIV и почетком XV века. У историјским изворима се први пут помиње 1566. године, када је у манастиру столовао игуман Панкратије. Потом се помиње и у турским дефтерима, а 1676. године посетио га је патријарх Арсеније III Црнојевић, затекавши га у опустелом стању. Сви каснији помени указују да манастир потом више није обнављан. Народно предање везује настанак манастира за култ Јелице, чија трагична судбина је описана у песми „Бог никоме дужан не остаје“.

Током 1985. и 1986. године Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево je спровео систематска археолошка истраживања темељних остатака цркве. Зидови цркве били су очувани максимално до 3 метра висине. Имала је правилну оријентацију са олтаром на истоку, триконхалну основу и припрату одвојену од наоса пиластрима. Димензије цркве су 13х7,5м. Зидана је од ломљеног и притесаног камена везаног кречним малтером. Током археолошких истраживања откривени су делови часне трпезе, под од опеке, пет гробова, трагови живописа и скривнице. Око цркве су постојали трагови слабо очуваних објеката, који су вероватно припадали манастирским конацима или трпезарији.

На основу архитектонских карактеристика и аналогија Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је 1990. године обавио радове на конзервацији и реконструкцији цркве, којој су тада враћене литургијска и манастирска функција.