Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Жагубица
МЕХАНА У ЛАЗНИЦИ
Mehana u laznici (1) 1387993841
Mehana u laznici (2) 1387993843 Mehana u laznici (3) 1387993845

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1998)

Стара механа у Лазници саграђена је у другој половини XIX века у центру села. Подигнута је на регулационој линији и својом северном страном је окренута према улици. Грађена је као типска механа са отвореним тремом дуж целе северне фасаде.

По величини и функционалној организацији припада развијеном типу пословно-стамбене зграде. Механа је приземна зграда, са полуукопаним подрумом испод дела објекта и тремом у дужини уличне фасаде. Основа је правоугаона, а димензије су 25,10х14,20 м. Темељи и зидови зграде су од ломљеног камена. Спољни зидови су дебљине 70 цм, док су унутрашњи 30-40 цм од опеке. Кров је четвороводан, а кровни покривач ћерамида.

Унутрашњи простор може се поделити на три дела. У средишту је механа са помоћним просторијама, док су са једне стране собе за издавање, а са друге стан за механџију.

Зграда старе механе је недавно срушена, али постоји пројекат реконструкције и ревитализације овог значајног остварења народног градитељства.