Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Археолошко налазиште Некатегоризован Голубац
РИМСКО УТВРЂЕЊЕ ЛИВАДИЦА
Nema fotke 1388604085

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ (1966)

На обали Дунава уз десну обалу потока Ридањ (Ливадички поток), 6km низводно, према истоку од Голубачког града, налазе се остаци мањег римског утврђења. Представљало је део утврђене војне  границе – лимеса, која се пружала дуж Дунава. У време изградње ХЕ Ђердап локалитет је делимично истражен. Том прилико су откривени темељни остаци утврђења неправилне квадратне основе. Његов северни бедем је потпуно уништио ток Дунава, док је јужни био дуг 29 m, источни 17 m, а западни 25m. Било је у употреби у II и III веку, а о томе сведоче грнчарија и други покретни налази откривени приликом истраживања.