Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Археолошко налазиште Некатегоризован Голубац
РИМСКО УТВРЂЕЊЕ ТУРСКИ ПОТОК
Nema fotke 1388604085

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ (1966)

На благом узвишењу уз десну обалу Турског потока, код његовог ушћа у Дунав, на 4,5 km удаљености западно од Добре, налазе се остаци мањег римског утврђења приближно квадратне основе. Димензије утврђења су  16 х 23 m, а бедеми су дебели до 2 m. У систему римске утврђене границе на Дунаву – лимеса, ово утврђење је имало функцију предстраже за оближње веће утврђење - Чезаву.

Услед изградње ХЕ Ђердап и подизања нивоа воде, читав локалитет је потопљен.