Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Жабари
РОДНА КУЋА ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА – МЛАЂЕГ У ОРЕОВИЦИ
Rodna kuca vojislava dfsilica   mladjeg (1) 1387400830

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1982)

Војислав Илић – Млађи (1877-1944) био је један од најпознатијих и најчитанијих српских песника у периоду између два светска рата. Писао је родољубиву, религиозну и љубавну поезију, а чувени су његови стихови урезани на капели српског војничког гробља на Зејтинлику у Солуну. Био је син ореовичког проте, касније свештеника у цркви Светог Марка у Београду и дворског свештеника обе српске династије. Завршио је права на Великој школи 1903. године и радио у Министарству правде у Београду.

Кућа у којој се родио Војислав Илић – Млађи налазила се у главној улици у Ореовици и по типу је припадала прелазном облику између народног градитељства и грађанске куће. Подигнута на терену у благом паду, имала је према дворишту високо приземље и подрум формиран испод дела зграде. У кућу се улазило преко двокраког степеништа из дворишта. Унутрашња организација простора била је у складу са тада савременим потребама имућне вишечлане породице, тако да се из улазне просторије – предсобља директно улазило у једну издвојену просторију-кухињу и три собе, које су биле међусобно повезане. Димензије куће биле су 11х8m. Зидана је у бондручној конструкцији, са кровом на четири воде, а кровни покривач био је бибер цреп.

Власник куће је своју сагласност на проглашење родне куће Војислава Илића – Млађег за споменик културе 1981. године условио њеним откупом и исељењем из дворишта, па како до тога није дошло, деведесетих година кућу је срушио.