Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Археолошко налазиште Изузетан значај Кучево
РУДАРСКО-МЕТАЛУРШКИ КОМПЛЕКС КРАКУ ЛУ ЈОРДАН
Kraku lu jordan (1) 1387998170
Kraku lu jordan (2) 1387998172 Kraku lu jordan 1387998174 M 1395831128

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ

Изузетни значај (1983)

Налази се на мањем издуженом узвишењу у близини ушћа Бродичке реке у Пек, у атару села Бродице 15 km источно од Кучева. Са севера, истока и делимично са југа утврђење је било природно заштићено речним токовима и стрмим литицама, док је најприступачније било са југозападне стране, где се и налазио централни део локалитета. Ужи део локалитета смештен на на самом узвишењу је обухватао површину од 3,5 ha, док шира зона заштићеног простора, која се простире у равници на западу обухвата 19 ha површине.

Краку лу Јордан је археолошки истраживан са прекидима од 1971. до 1991. године, а упоредо су темељни остаци конзервирани. Бедеми утврђења су снажни, зидани од камена и прилагођени конфигурацији терена. Поред три куле квадратне основе, откривени су и темељи већег броја просторија унутар утврђења. Простор ван утврђења је слабије истражен.

У рудоносној области Пека, која је за Царство због производње злата имала веома важну улогу, нарочито после губитка Дакије, заузимао је централно место, не само у процесу вађења и прераде злата, бакра и гвожђа, већ и као место надзора, производње, чувања и даље дистрибуције метала. На територији Римског царства представља утврђени металуршки центар јединственог концепта. Налазио се у оквиру важне римске рударско-металуршке области Метала Пинкенсиа (Metalla Pincensia), која је обухватала области у сливу Пека и Млаве. Унутар утврђења су откривени и материјални трагови који потичу из бронзаног доба. Највероватније је подигнут крајем III века, а трајао је и развијао се до краја IV века, када је страдао у великом пожару, вероватно у хунскј најезди. Након тога утврђење више није обнављано, а највероватније ни металуршке активности, мада местимично има трагова и средњовековне грнчарије.