Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Смедеревска Паланка
СПОМЕН РАДИОНИЦА „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
Spomen radionica jb tito u s palanci
Spomen radionica jb tito u s palanci (2) 1386177880 Spomen radionica jb tito u s palanci (3) 1386177882 Spomen radionica jb tito u s palanci (4) 1386177884 Spomen radionica jb tito u s palanci (5) 1386177886

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1982)

Јосип Броз Тито као тридесет четворогодишњи машин бравар, 1926. године долази у Србију, где добија запослење у фабрици вагона и гвоздених конструкција АД „Јасеница“, данас „Гоша“ Смедеревска Паланка. Радионица је подигнута 1923. године као надстрешница у склопу ново саграђене хале за производњу путничких и теретних вагона. Надстрешница је првобитно била изведена у једној врсти скелетног система од дрвених стубова који су носили решеткасте кровне носаче преко којих је постављен кров од дасака покривених „тер“ папиром. Служила је за одлагање материјала и била у функцији процеса производње путничких и теретних вагона. Потреба за проширењем радног простора узроковала је затварање овог простора 1925. године. У оквиру реконструкције, задржан је растер постојећих носећих дрвених стубова, а њихова ојачања су изведена обзиђивањем опеком. Због потребе за зениталним осветљењем, извршена је надоградња крова у виду терасасто изведених двоводних „шед“ кровова. У пољима између стубова, који ће се на фасади појавити као пиластери, изведена је испуна од опеке положене у кречни малтер. На подужним фасадама у правилном наизменичном ритму између пиластера отворени су прозори и централно постављена улазна врата. У унутрашњем простору, у складу са функционалном шемом, извршено је преграђивање простора у целости.

Годинe 1976. отпочeло сe сa рaдом на претварању рaдионице у спомeн музej фабричког комплeксa „Гошa” у чиjeм кругу се радионица и данас нaлaзи. Извршeни су обимни санациони и конзерваторско рестаураторски рaдови, уведени нови сaдржajи - стална поставка старих алата и мобилијара, a у дeлу у коме je Jосип Броз рaдио, изведена je потпунa рeконструкциja рaдионицe и извршено опремање простора свим нeопходним aлaтимa. На радионицу је постављена бронзана плоча са рељефним ликом Јосипа Броза, рад Ота Лога.