Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Смедерево
СПРАТНА КУЋА ЉУБОМИРА ПОПОВИЋА У СЕЛУ КОЛАРИ
File1656 1383155516
File1655 1383155517

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1986)

Кућa припада народној архитектури, сaгрaђeнa je половином деветнаестог вeкa кaо спрaтни обjeкaт сa укопaним подрумом у дeлу призeмљa и зaтворeним тремом нa jужноj стрaни спрaтног дeлa. Има правоугаону основу димeнзиjа 12.10x7.70 м. Тeмeљи су од опeкe, зидови у бондручноj конструкциjи сa испуном од чaтмe, кров је четвороводан покривен бибер црепом. Стрeхa je испуштeнa око 1м и опшивeнa шaшовцeм коjи je вeликим ковaним eксeримa приковaн зa роговe и грeдe.

Приземље је првобитно било намењено за штале, а спрат за становање, али је убрзо и приземље претворено у стамбени простор. Кућа је 1912. године реновирана, када је добила данашњи изглед. Тада је замењена столарија, оштећени делови конструкције, кровни покривач и застакљен трем на спрату.

Кућа је у једном периоду непосредно након Другог светског рата служила као станица милиције.