Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Велики значај Смедерево
СТАРА ДРУМСКА МЕХАНА ПОРОДИЦЕ МЛАДЕНОВИЋ У САРАОРЦИМА
Mehana u saraorcima 01 1383157672
Mehana u saraorcima 02 1383157673 Mehana u saraorcima 03 1383157675

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1981)

Велики значај (1983)

Механа породице Младеновић у Сараорцима саграђена је у првој половини деветнаестог века као друмска механа на значајном путном правцу некадашњег Цариградског друма. Представља један од првих објеката нове чаршије као покушаја да се формира варошица Сараорци.

Један је од значајнијих објеката народне архитектуре са нeспорним aрхитeктонским, eтнолошким и историjским врeдностимa. Зграда је приземна, правоугаоне основе 30x15 м, грађена је у бондручном систему са испуном од опеке старог формата, са четвороводним кровом покривеним ћерамидом. Ка улици је централни трем са дрвеним стубовима и моравским луцима.

Механа је дуго била власништво угледне породице Младеновић из које потичу народни херој Света Младеновић и песник Танасије Младеновић, о чему сведочи и спомен плоча на фасади зграде.

Објекат је једно време био запуштен и руиниран, али му нови власници својим домаћинским односом постепено враћају старе вредности.