Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Петровац
СТАРА КУЋА ЉУБИШЕ Т. ЈАНКОВИЋА У ЛЕСКОВЦУ
Kuca ljubise jankovica u leskovcu (1) 1388782959
Kuca ljubise jankovica u leskovcu (2) 1388782961

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1986)

Стара кућа Љубише Т. Јанковића у Лесковцу саграђена је средином XIX века. Лоцирана је ван центра села на левој страни пута Петровац-Жагубица.

Изведена је као приземан објекат са подрумом и истуреним тремом. По својим карактеристикама припада развијеном типу моравске куће. Основе је у облику ћириличног слова Г, димензија 9,70 Х 7,00 м. Грађена је у бондручном систему са испуном од преплетеног прућа, олепљена блатом и окречена у бело. Кров је четвороводан покривеним ћерамидом. Западну, главну, фасаду одликује истурени трем са лажним моравским луцима, затворен парапетом. На његовој јужној страни је улаз до кога воде дрвене степенице.

По својој величини и функционалној организацији простора припада развијеном типу куће. Просторно је подељена на централну просторију тзв.„кућу“, већу и мању собу, трем и подрум испод трема, озидан ломљеним каменом и блатом.

 Некада су се у овој кући налазили вредни предмети материјалне културе као што су: дрвени долап, клупе, чивилуци, пећ на месту старог огњишта у „кући“, кочије и чезе. Кућа је демонтирана 2006. године и припремљена за пресељење у етно парк на Тулби у Пожаревцу.