Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Жагубица
СТАРА КУЋА НЕНАДА СТОЈАНОВИЋА У МИЛАТОВЦУ
Stara kuca nenada stojanovica u milatovcu (2) 1387994552
Stara kuca nenada stojanovica u milatovcu (1) 1387994554

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1988)

Недалеко од центра села налази се кућа Стојановић Ненада, саграђена почетком XX века и припада развијеном типу моравске куће. У основи је подужна грађевина, са тремом и три просторије. Грађена је у бондручној конструкцији са испуном од притесаних храстових греда, на темељу од ломљеног камена. Зидови су споља и изнутра олепљени блатом и окречени. Кров је четороводни, покривен ћерамидом. Димензије основе су 10,25х6,00 м.

Кућа је орјентисана према западу и у том делу је формиран дугачак трем са моравским луцима. Организација простора заснована је на традиционалном начину распореда просторија. У трему су формирана два одвојена улаза, један за велику собу, а други за „кућу“ и мању собу. У „кући“ је сачувано отворено огњиште са гвозденим веригама. Подови у свим просторијама су од набијене земље, а таванице од шашоваца.

Објекат представља леп пример наше народне архитектуре, развијеног типа моравскe куће какве се у овим крајевима јављају у XIX и почетком XX века.