Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Смедерево
СТАРА КУЋА У УЛИЦИ АНТЕ ПРОТИЋА БРОЈ 2 У СМЕДЕРЕВУ
Ante protica 2 1383158351
Ante protica br 2 1383158352

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (2003)

Кућа у Улици Анте Протића бр.2 у Смедереву саграђена је у првим деценијама деветнаестог века као варошка кућа развијене основе, димензија 11,40х8,30 м, са тремом и уздигнутим доксатом испод кога је улаз у подрум испод дела објекта. Грађена је на темељима од ломљеног камена у бондручној конструкцији са испуном од непечене опеке, покривена ћерамидом.

У основи кућа има једну централну просторију „кућу“ око које су са обе стране по две собе. Првобитно је целом дужом страном имала трем који се завршавао уздигнутим и избаченим доксатом, али је касније, прво део, а затим и цео трем зазидан.

Није познато ко је подигао кућу, али се по начину градње, примењеним материјалима и положају у самом центру старе вароши, претпоставља да је реч о неком богатом трговцу.

Кућа је демонтирана 2005. године и припремљена за пресељење на нову локацију планираног етно парка.