Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Пожаревац
СТАРА ЗГРАДА У УЛИЦИ НЕМАЊИНОЈ БР.46 У ПОЖАРЕВЦУ
Nemanjina 46
Presentation1 1524739705

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1969)

У пространом дворишту у Немањиној улици бр.46, повучена од улице око 50 м, почетком XIX века подигнута је кућа која је 1969. године утврђена за споменик културе. По типу је припадала мањим грађанским кућама, које по склопу личе на сеоске куће Поморавља. Асиметричног плана, са оџаклијом у средини и по једном собом са стране имала је пред улазом простран подужни трем, са три дрвена стуба од необрађених облица. Зграда је била бондручне конструкције са кровом од ћерамиде. Скромних димензија и обраде, имала је дубоку стреху са видљивим роговима. Тавањаче на плафонима су биле видне, а под од дасака.

Кућа се налазила на катастарској парцели бр.671 КО Пожаревац и била у власништву породице Живановић.