Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Велика Плана
ВИЛА КЛЕФИШ (ЗГРАДА У УЛИЦИ МИЛОША ВЕЛИКОГ БР. 79) У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
1zgrada u ul. m 1385139916

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1997)

Породична вила Тонија Клефиша, немачког индустријалца и једног од оснивача кланичне и месно прерађивачке индустрије у Великој Плани, подигнута је 1922. године у самом центру града, у улици Милоша Великог. У односу на данашњу правилну регулациону линију улице, објекат је повучен у дубину парцеле и има развијену основу са централним распоредом просторија, засновану на принципу пуне симетрије.

Вила је изведена у масивном конструктивном систему са јаким носећим зидовима од опеке старог формата. Међуспратна конструкција је дрвена, кров има сложену основу и карактеристичну мансардну форму. Састоји се од подрума, приземља, спрата и таванског простора. У просторном смислу, објекат се одликује лепо развијеним масама и кубусима врло складних пропорција, како међусобно један према другом, тако и сваки појединачно према архитектонском корпусу здања у целини. Фасаде објекта су уравнотежених, мирних површина, харморичних пропорција са добрим ритмом распореда фасадних отвора који је проистекао из фукционално-организационе шеме основа приземља и спрата. На фасадама нема орнаменталне пластике. Подела фасада по хоризонтали је наглашена подеоним и кровним венцем који је богато профилисан. У ликовно обликовном смислу, архитектура овог здања је заснована на варијацији постулата пост академизма са приметним утицајем принципа ране модерне и елемената немачког форклорног градитељства.

Овај споменик културе, поред изразитих инжењерско-архитектонских вредности, има крупан историјски значај и посебно место у урбаној генези Велике Плане.