Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Мало Црниће
ВОДЕНИЦА МИРОСЛАВА СТАНИМИРОВИЋА У ЦРЉЕНЦУ
Dvdsv 1387990924

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1997)

У атару села Црљенац, на потезу Селиште, налази се воденица у народу позната као „Јосина воденица“. Подигнута је крајем XIX века и за свој рад користи воду са реке Витовнице, која је воденичким јазом доведена до бране. Правоугаоне је основе, димензија 15x5,2 м. Темељи су зидани од камена у сухозиду, а на њих належе храстова греда темељача. Зидови су бонручне конструкције са испуном од храстових талпи, које су учепљене у ступце и учвршћене косницима.  Воденица је споља олепљена блатним малтером и окречена у бело. Кров је четвороводни, покривен ћерамидом.

Унутрашњост је подељена на два дела – воденицу и воденичку собу. У воденици су три воденичка камена постављена у низу и раде по принципу хоризонталног воденичког кола.

Недалеко од воденице је потес Главица познат по случајним археолошким налазима и старом гробљу на коме је очуван велики број старих надгробних споменика.