Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Пожаревац
ЗГРАДА ЕПИСКОПСКОГ ДВОРА У ПОЖАРЕВЦУ
Zgrada episkopskog dvora u pozarevcu (1) 1386871897
Zgrada episkopskog dvora u pozarevcu (2) 1386871899 Zgrada episkopskog dvora u pozarevcu (3) 1386871901 Zgrada episkopskog dvora u pozarevcu (4) 1386871903 Zgrada episkopskog dvora u pozarevcu (5) 1386871906

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1991)

Зграда старог Епископског двора подигнута је 1882. године у Црквеној чаршији, чије формирање је започео Кнез Милош изградњом Саборне цркве Светих Арханђела 1819. године. Налази се у Хајдук Вељковој улици, на историјски наслеђеној регулационој линији, на ободу парцеле црквене порте. Зграда Двора је врло складних пропорција и репрезентативне архитектонске и уметничке обраде, а изведена је по пројекту потоњег државника, а тадашњег општинског инжењера Николе Пашића. Композиционо решење здања у целости је засновано на примени класичног принципа пуне симетрије. Својом главном фасадом зграда је окренута ка црквеној порти. У ликовно обликовном смислу, изведена је у духу класицизма са елементима неоренесансе. Њена архитектура се одликује уравнотеженим масама, мирним и складним пропорцијама и правилним ритмом и поретком. У архитектонском смислу централно фасадно поље главне фасаде наглашено је јединственом обрадом са доминантним архитектонским мотивом главног улаза изнад кога се налази балкон. По хоризонтали, бочне фасадне масе су рашчлањене наглашеним подеоним венцима. У ликовно обликовном смислу, дворишна и улична фасада су малтерском обрадом која имитира дубоко фуговане камене квадере, подељене на једно примарно и два секундарна поља. На угловима здања профилација је наглашена симулирањем зидања каменим квадерима.

Тридесетих година XX века почело је зидање Новог Епископског двора у порти, по пројекту чувеног српског архитекте Момира Коруновића. Спратно здање монументалних размера и резиденцијалне архитектуре, јаких кубуса и донекле тешких маса изведено је у духу српско-византијског стила. Архитекта је композиционо решење овог здања засновао на принципу пуне симетрије, сложене основе у облику ћириличног слова Е. Завршен пред сам почетак Другог светског рата Нови двор никада није приведен својој намени, а данас је у њему Команда гарнизона. У последњој деценији ХХ века, на истој парцели изграђен је и трећи Епископски двор у Пожаревцу.