Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Смедеревска Паланка
ЗГРАДА ГИМАНЗИЈЕ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
Zgrada gimnazije u s palanci
Zgrada gimnazije u s palanci (2) 1386179015 Zgrada gimnazije u s palanci (3) 1386179016

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1983)

На месту старе гимназије, подигнута је 1928-1929. године захвањујући добротворним прилозима грађана данашња зграда Гимназије. Овај објекат је монументалних размера и сложене основе, великих хоризонталних габарита, репрезентативних облика и архитектуре. Изведен је у масивном конструктивном систему са носећим зидовима израђеним од опеке положене у малтер. Састоји се од подрума, приземља, спрата и поткровног простора. Међуспратне конструкције су армирано бетонске, осим конструкције између спрата и поткровног простора, која је изведена од дрвета. Кров има сложену основу, кровна конструкција је дрвена, нагиби кровних равни су правилни и релативно благи са стрехама препуштеним дубоко у поље. Кровни покривач је бибер цреп.

Зграда гимназије је пројектована у складу са тадашњим принципима формирања функционално-организационе шеме школских објеката. Утиску опште монументалности и отмене репрезентативности, уз дозу одређене строгости у форми, посебно доприноси улична фасада. Главна архитектонска доминанта објекта је посебно наглашен централни ризалит са главним улазом у школу изнад кога је као посебан архитектонски мотив изведен балкон на стубовима квадратног пресека. Доследно примењени ренесансни принцип пуне симетрије у потпуности је испоштован код остваривања геометрије и ритма, како облика и форми, тако и смене пуног и празног. Неоренесансна природа овог здања огледа се у сведеној рустичној обради приземља, централном ризалиту са степеништем и балконом који наглашавају главни улаз у објекат, и у одређеној мери у начину обраде спрата, која одговара форми „piano nobbile“.

Гимназија је једно времен носила име народног хероја Свете Ђорђевића, тако да се на зеленој површини испред зграде налази његова спомен биста.