Културна
добра
Издавачка
делатност
Галерија
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Споменик културе Некатегоризован Смедерево
ЗГРАДА ГИМНАЗИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ
Img 3189
Gimnazija smederevo 1383161409 Osnovna skola 1539584044

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ (1981)

Велики добротвор Смедерева Димитрије Дина Манчић (1827-1882) завештао је тестаментом део свога имања са кафаном зв. „Маркићева“ за подизање Гимназије смедеревске. По скицама знаменитог архитекте Милорада Рувидића из 1904. године, на месту некадашње кафане подигнута је Гимназија. Европски образован, отмен и елегантан, Рувидић објекат пројектује у складу са природом свог бића. Тестаментални услов изградње, био је да се на зграду стави натпис „да је исту гимназију подигао он Дина за спомен његов и његове жене Љубице“. Овај натпис никада није постављен.

Од изворно пројектованог и изведеног спратног објекта складних и елегантних пропорција (са наглашеним угаоним ризалитима), концепцијски заснованог на доследној примени ренесансног принципа пуне симетрије и рустично обрађеним приземљем, изнад кога је спрат богато декорисан вученом и ливеном пластиком изведеном у духу класицизма (са примесама утицаја сецесије), до данас је остало сачувано само крило у Улици Саве Немањића. Током доградње великог обима изведене 1934-1935. године, изградњом још једног крила, масивног централног ризалита са главним улазом и свечаном салом на спрату, и у складу са тим, увођењем нове-главне осе симетрије, суштински је промењена изворна функционална концепција објекта. Неокласицистички изведен, тешки ризалит са наглашеним стубовима и псеудобарокном атиком украшеном мушком и женском фигуром у полулежећем положају, на антички начин изведеним, постао је главна архитектонска доминанта зграде. Примена начела академизма, огледа се у доследној примени строгог ритма и правилној смени пуног и празног, на објекту у целости.